Regulamin Bonów Podarunkowych NAMANA

I. Warunki ogólne.

 1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest firma MOZOL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Akacjowa 62/1, NIP: 5862383622, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.namana.pl.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Użytkownikowi, która zakupił Bon Podarunkowy (zwanej dalej Nabywcą) tenże Bon oraz do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Użytkownika.
 3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu poprzez płatność internetową na stronie Wydawcy.
 4. Wszystkie dostępne Bony Podarunkowe opublikowane są na stronie internetowej https://namana.pl/collections/bony-Podarunkowe
 5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy.
 6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
 7. Posiadacz Bonu Podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu Podarunkowego, a niewykorzystanie Bonu Podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu Podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
 8. Każdy Bon Podarunkowy zawiera specjalny kod, który upoważnia Użytkownika do jednorazowego wykorzystania Bonu. W przypadku, gdy indywidualny kod dostanie się w niepowołane ręce, Wydawca za to nie odpowiada.
 9. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów i zostanie przesłany drogą mailową na adres podany podczas składania zamówienia.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

 1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na zakupionym Bonie Podarunkowym na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy oznaczone w momencie złożenia zamówienia jako dostępne.
 2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
 3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym (www.namana.pl) dostępnymi tam metodami płatności.
 4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy dla Klienta.
 5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
 6. Zabrania się odsprzedawania bonów Podarunkowych osobom trzecim.

III. Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie Sklepu.
 2. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie Sklepu.
 3. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem zasila Konto Użytkownika i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Kwota pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Bonu określonego przy jego zakupie.

IV. Postanowienia końcowe

  1. Nabywca Bonu Podarunkowego jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
  2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.